KURZY VZV NA OBSLUHU

VYSOKOZDVIŽNÝCh VOZÍKOV

KURZY VZV NA OBSLUHU

VYSOKOZDVIŽNÝCh VOZÍKOV

... rozšírte svoju odbornosť o kurz VZV

Kurz na obsluhu VZV (vysokozdvižných vozíkov a nízkozdvižných vozíkov) si môže spraviť každý, kto má nad 18 rokov, nemá zdravotné problémy (tzv. je zdravotne spôsobilý), absolvuje odbornú prípravu a overenie vedomostí. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný preukaz na obsluhu VZV s akceptáciou vo všetkých štátoch EÚ.

ABSOLVOVANÍM KURZU VZV U NÁS ZÍSKATE

 • kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu obsluhy motorových vozíkov

 • možnosť zamestnať sa ako obsluha motorových vozíkov v rámci celej SR alebo Európskej únie

 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi

 • množstvo užitočných, praktických  a zaujímavých informácií

 • preukaz obsluhy motorových vozíkov s akceptáciou vo všetkých štátoch EÚ

podmienky prijatia do kurzu vzv

 • osoba staršia ako 18 rokov

 • osoba zdravotne spôsobilá – potvrdenie od lekára (nie staršie ako 6 mesiacov - tvorí súčasť žiadosti o zaradenie do kurzu)

 • osoba nemusí vlastniť vodičský preukaz pri skupinách I,II,A,B,C,D,E,W1

 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm

Pričom nemusíte mať ani vodičský preukaz...

Pre uchádzačov o zamestnanie odporúčame minimálne skupiny I, II, A, B, C, D, E, W1 (vysvetlenie rozdelenia druhov a tried vozíkov nájdete nižšie). Vlastník preukazu s týmito skupinami môže obsluhovať všetky typy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov do nosnosti až 5 ton. Pre obsluhu všetkých typov vozíkov až po druh W1 nemusíte ani vlastniť vodičský preukaz.

druhy kurzov na vzv

 • Základný kurz VZV (ak ešte nevlastníte preukaz na VZV)

 • Opakované školenie (1 x za 12 resp. najneskôr za 24 mesiacov)

 • Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z. (min. 1 x za 5 rokov)

 • Rozšírenie preukazu VZV o ďalšie druhy a triedy vozíkov (ak už máte platný preukaz)

Rozsah kurzu vzv

Podľa Vašich potrieb a iniciatívy závisí len od Vás aký rozsah preukazu si vyberiete. Triedu I. a II. a druhy elektrických vozíkov  A, B, C, D, E, W1, W2.

Podrobné informácie o jednotlivých triedach a druhoch Vám rád poskytne lektor motorových vozíkov Mgr. Jozef Michlík na tel. čísle 0905 234 187.

Získate preukaz na VZV platný vo všetkých štátoch EÚ!

Prihláste sa na kurz už dnes A investícia sa vám rýchlo vráti

Pri počte uchádzačov nad 10 je cena školenia individuálna
určená dohodou s objednávateľom školenia. Školíme na celom území SR!

Ceny kurzov VZV

Cena kurzu je v závislosti od druhov a tried vozíkov, ktoré chcete obsluhovať v rozmedzí od 85 € do 120 € pri základnom školení a preskúšaní (ak ešte nemáte preukaz VZV). Ak už vlastníte preukaz VZV, tak Vám bude postačovať:

 • opakované školenie a preskúšanie vykonávané najmenej raz za 2 roky za cenu je 15 €

 • aktualizačná odborná príprava vykonávaná najmenej raz za 5 rokov za cenu 20 €

Prípadne si môžete preukaz VZV rozšíriť o ďalšie druhy a triedy.Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Podrobný cenník nájdete na našej web stránke v časti Cenník.

postup pre prihlásenie do kurzu

 1. Stiahnite si prihlášku do kurzu VZV a vyplňte Vaše osobné údaje, prípadne aj číslo vodičského preukazu.
 2. S prihláškou choďte k Vášmu lekárovi pre potvrdenie Vašej zdravotnej spôsobilosti, ktoré potvrdí lekár na spodnej strane prihlášky.
 3. Prihlášku pošlite poštou spolu s Vašou aktuálnou fotografiou o rozmere 3 x 3,5 cm na adresu: PBS - Michlík, s.r.o., Nová 422/1, 059 19 Vikartovce.
 4. Následne po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať (je potrebné uviesť v prihláške Vaše telefónne číslo). V prípade otázok k kurzu alebo prihláške kontaktujte prosím lektora Mgr. Jozefa Michlíka na tel. čísle 0905 234 187.

stovky spokojných vodičov ročne...

So firmou  PBS-Michlík spolupracujeme už od roku 2016.Služby poskytované p. Michlíkom vysoko prevyšujú moje požiadavky a očakávania. Zaviedol prehľadnú evidenciu školení našich zamestnancov, pravidelne kontroluje platnosť oprávnení tak aby bolo všetko v súlade s platnými predpismi.Školenia sú vykonávané na vysokej profesionálnej úrovni a my sa tak môžeme spoľahnúť, že zamestnanci preukázateľne dostanú všetky potrebné informácie.

EVA BUJNOVSKÁ, VEDÚCA OD, KIKA NÁBYTOK SLOVENSKO, S.R.O.

Spoločnosť PBS- Michlík, s.r.o. je našim partnerom v oblasti poskytovania služieb PO v celom legislatívnom rozsahu od roku 2016. Okrem profesionálneho a odborného prístupu, kladne hodnotíme otvorenú a flexibilnú komunikáciu, operatívne riešenie vzniknutého problému alebo riešenej veci. Nezanedbateľnou súčasťou  doterajšej spolupráce je ľudský prístup a príprava školení PO so zameraním na praktickú stránku.

ING. MICHAELA TORŇOŠOVÁ, PREVÁDZKOVÝ MANAŽÉR, SOREA, SPOL. S R. O.

Služby Vašej firmy využívame už niekoľko rokov. Oceňujeme ústretovosť a príjemnú komunikáciu. Dodržanie vopred dohodnutých termínov a sprievodná dokumentácia na úrovni je samozrejmosťou. Sme spokojní s Vašimi službami a budeme spolupracovať aj naďalej. Odbor riadenia ľudských zdrojov

JENDRUŠČÁKOVÁ LENKA, TATRASVIT SVIT – SOCKS, A.S.

S firmou PBS-Michlík, s.r.o spolupracujeme v oblasti školení obslúh motorových vozíkov od roku 2014 a počas doby našej spolupráce bolo vyškolených niekoľko desiatok našich zamestnancov. Firma je vysoko profesionálna flexibilná a našu spoluprácu hodnotíme s odporúčaním ako veľmi dobrú.

MARIÁN KUPČO, V.R., VEDÚCI PREVÁDZKY POPRAD, GEIS

rozdelenie motorových vozíkov

podľa pohonu

Trieda I. - vozíky elektrické (akumulátorové),
Trieda II. - vozíky so spaľovacím motorom (Nafta, Benzín, LPG, CNG).

podľa druhu riadenia

A  - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené,
B  - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením,
C  - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením,
D  - vysokozdvíhacie ručne vedené,
E  - vysokozdvíhacie s pákovým riadením,
W1 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti,
W2 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti,
G  - vysokozdvíhacie riadené zo zdvíhacej plošiny

kurzy pre malé aj veľké firmy vrátane samostatných kurzov pre ľudí

S firmou PBS-Michlík, s.r.o spolupracujeme v oblasti školení obslúh motorových vozíkov od roku 2014 a počas doby našej spolupráce bolo vyškolených niekoľko desiatok našich zamestnancov. Firma je vysoko profesionálna flexibilná a našu spoluprácu hodnotíme s odporúčaním ako veľmi dobrú. Marián Kupčo, v.r., Vedúci prevádzky Poprad, Geis

Ďalej vám ponúkame...

 • získanie preukazu obsluhy VZV v požadovanom rozsahu

 • vydanie duplikátu preukazu VZV  (v prípade straty, krádeže alebo poškodenia preukazu)

 • oboznamovanie (školenie) v pravidelných intervaloch (min. 1 x za 24 mesiacov)

 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16., min. 1 x za 5 rokov)

 • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU)

 • automatické upozornenie na potrebu AOP v stanovených termínoch

Kurz hradený úradom práce - zadarmo

Kurz na VZV cez projekt RE-PAS je určený ľuďom, ktorý sú evidovaný na úrade práce. Využite možnosť sa rýchlejšie zamestnať pomocou kurzov od našej spoločnosti cez rekvalifikačný kurz RE-PAS a to ZADARMO.Bližšie informácie o projekte RE-PAS tu: Rekvalifikačný kurz ZADARMO – RE-PAS

 • kurz má optimálny rozsah hodín

 • lektori  vlastnia potrebné osvedčenia a majú dlhoročnú prax v oblasti vedenia motorových vozíkov

 • školenie obsahuje aj reálne prípady z praxe

 • školenie prebieha v našej moderne vybavenej učebni s občerstvením

 • kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke

SluŽby pbs

Náš Obchodný partner: