Flexibilita, efektivita prijatých opatrení
a odborné zázemie

Cenová dostupnosť pre všetky skupiny podnikov.

Flexibilita, efektivita prijatých opatrení
a odborné zázemie

Cenová dostupnosť pre všetky skupiny podnikov.

O nás

Spoločnosť pbs-michlík, s.r.o. ponúka komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Taktiež ponúkame školenia vodičov motorových vozíkov. Firma vznikla aby priniesla komfort do Vášho podnikania a zabezpečila Vám jednoduché pokrytie zabezpečenia OPP a BOZP vyžadované zákonom.

Pre účely vykonávania vyššie uvedených aktivít, naša spoločnosť disponuje oprávneniami  vydanými  Národným   inšpektorátom  práce,  MPSVR  SR  a  MV  SR. Ten nám umožňuje ponúknuť Vám nižšie uvedené služby.

pozrieť oprávnenia a osvedčenia

SluŽby pbs

Široký záber služieb pod jednou strechou

Referencie

Naši spokojní klienti

Referencia Global Garden
Referencia Schule Slovakia
Referencia Tatravagonka Poprad
Referencia Nord
Referencia Hengstler
Referencia Chemosvit
Referencia Geis
Referencia Javorina
Referencia Propopulo
Referencia Pyrobatys
Referencia Remot
Referencia Remot
Referencia Geis
Referencia Javorina
Referencia Propopulo
Referencia Pyrobatys
Referencia Remot
Referencia Remot
Referencia HOPE Family
Referencia Alto Slovakia
Referencia Thymos
Referencia Treves Slovakia
Referencia Tatrasvit
Referencia Flexo Grafik
Referencia Geis
Referencia Javorina
Referencia Propopulo
Referencia Pyrobatys
Referencia Remot
Referencia Flexo Grafik