Oprávnenia

Zoznam naších oprávnení a osvedčení

Kontrola hasiacich prístrojov
Kontrola hasiacich prístrojov
Kontrola hasiacich prístrojov
Kontrola hasiacich prístrojov
Kontrola hasiacich prístrojov
Kontrola hasiacich prístrojov
Autorizovaný bezpečnostný technik
Autorizovaný bezpečnostný technik
Autorizovaný bezpečnostný technik
Autorizovaný bezpečnostný technik
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
Inštruktor prvej pomoci
Inštruktor prvej pomoci
Kontrola hasiacich prístrojov
Kontrola hasiacich prístrojov
Lektor osôb na obsluhu motorových vozidiel
Lektor osôb na obsluhu motorových vozíkov
Príprava obsluhy motorových vozíkov
Príprava obsluhy motorových vozíkov
Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany
Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany
Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany
Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
Vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
Vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
Výchova a vzdelávanie obsluhy motorových píl