Oprávnenia

Zoznam naších oprávnení a osvedčení

Autorizovaný bezpečnostný technik
Autorizovaný bezpečnostný technik
Autorizovaný bezpečnostný technik
Autorizovaný bezpečnostný technik
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
Autorizovaný bezpečnostný technik
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
Vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
Vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
Výchova a vzdelávanie obsluhy motorových píl
Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany
Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany
Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany
Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany
Lektor osôb na obsluhu motorových vozidiel
Lektor osôb na obsluhu motorových vozíkov
Príprava obsluhy motorových vozíkov
Príprava obsluhy motorových vozíkov